آرشیو اخبار

ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

به گزارش روابط عمومی، آقایان دکتر حامد حمیدی و دکتر رضا دزواره، اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.