آزمایشگاه ژئودزی

تعداد بازدید:۵۸۸
آزمایشگاه ژئودزی

این آزمایشگاه با دارا بودن امکانانی نظیر GPSهای مختلف و امکانات اندازه­گیری جهت کاربردهای میکروژئودزی جهت استفاده دانشجویان در دروس مرتبط و کاربردهای صنعتی، در حال بهره­برداری است.

 

کلید واژه ها: ژئودزی

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱