مطالب مرتبط با کلید واژه

ژئودزی


آزمایشگاه‌های ژف‌سنج

آزمایشگاه ژف ­سنج شامل چهار آزمایشگاه ژئودزی، فتوگرامتری، سنجش ­از دور (RS) و جی ­آی ­اس (GIS) است و نام آن سر نام (Acronym) از اسامی هر یک از آزمایشگاه‌های فوق است، درعین‌حال ترکیب دو کلمه ژف و سنجش می­تواند ...

آزمایشگاه ژئودزی

آزمایشگاه ژئودزی

این آزمایشگاه با دارا بودن امکانانی نظیر GPSهای مختلف و امکانات اندازه­گیری جهت کاربردهای میکروژئودزی جهت استفاده دانشجویان در دروس مرتبط و کاربردهای صنعتی، در حال بهره­برداری است.