معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۴۷۲۱
معرفی دانشکده

دانشکده مهندسی عمران یکی از دانشکده‌های موفق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می‌باشد که ابتدا به عنوان گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران و از سال ۱۳۸۶ تحت عنوان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل فعالیت نموده است. این دانشکده دارای سه رشته مهندسی عمران، مهندسی عمران-نقشه‌برداری و مهندسی معماری بوده و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. گرایش‌های کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران عبارتند از:

  • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
  • مهندسی خاک و پی
  • مهندسی راه و ترابری
  • مهندسی زلزله
  • مهندسی سازه
  • مهندسی سازه‌های دریایی
  • مهندسی محیط زیست

در دوره دکتری دارای گرایش مهندسی عمران می‌باشد و در رشته‌های مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، مهندسی خاک و پی، مهندسی راه و ترابری، مهندسی زلزله، مهندسی سازه و مهندسی محیط زیست دانشجو می‌پذیرد. در رشته مهندسی نقشه‌برداری نیز برای مقطع کارشناسی‌ارشد رشته فتوگرامتری دانشجو می‌پذیرد. این دانشکده با ۳۸ عضو هیأت علمی (۴ استاد، ۱۰ دانشیار، ۱۹ استادیار و ۵ مربی) دارای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجهزی در رشته‌های مهندسی عمران و مهندسی نقشه‌برداری می‌باشد

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۰