اطلاعیه‌ها

تغییر ساعت کاری مرکز تحقیقات مهندسی سازه و زلزله (آزمایشگاه سازه) از تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ تا تاریخ ۴/۱۱/

تغییر ساعت کاری مرکز تحقیقات مهندسی سازه و زلزله (آزمایشگاه سازه) از تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ تا تاریخ ۴/۱۱/

قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران فعال در آزمایشگاه مهندسی سازه و زلزله از تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ تا تاریخ ۴/۱۱/۱۴۰۱ تنها افرادی که دارای مجوز "فعالیت در ساعات غیر اداری" هستند، می‌توانند در ساعات ۸:۰۰ صبح تا ۱۱:۳۰ ...

دروس حذف شده

دروس حذف شده

برخی از دروس به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف شده اند، به همین دلیل پیشنهاد می شود دانشجویانی که این دروس را انتخاب کرده بودند نسبت به ترمیم در زمان حذف و اضافه اقدام ...

اطلاعیه دروس حذف شده کارشناسی

اطلاعیه دروس حذف شده کارشناسی

برخی از دروس کارشناسی معرفی شده برای انتخاب واحد در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حذف خواهد شد و بنابراین دانشجویانی که این دروس را انتخاب کرده اند، در فرصت حذف و اضافه و فرصت ترمیم نسبت ...