آرشیو اخبار

تاریخ ارائه پروپوزال دانشجویان گروه سازه و زلزله ورودی ۱۴۰۰

تاریخ ارائه پروپوزال دانشجویان گروه سازه و زلزله ورودی ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی۱۴۰۰ سازه، زلزله، سازه هیدرولیکی و سازه دریایی که اسامی آنها در جدول زیر درج شده است، می رساند روز دوشنبه مورخ ۲/۸/۱۴۰۱ ساعت ۱۱ صبح، جهت ارائه پروپوزال خود ...