دروس آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰

۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۰ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۱۸۲

گروه

ردیف

دروس تحصیلات تکمیلی

بسته دروس کارشناسی

سازه

1

دینامیک سازه­

تحلیل سازه ها1

2

تئوری الاستیسیته

مقاومت مصالح1

3

روش اجزا محدود

-

4

تحلیل غیرارتجاعی سازه­

-

5

ریاضیات عالی مهندسی

-

زلزله

1

دینامیک سازه­

تحلیل سازه ها1

2

لرزه­شناسی و مهندسی زلزله

مقاومت مصالح

3

دینامیک خاک

-

4

طراحی لرزه­ای سازه­ها

-

5

ریاضیات عالی مهندسی

-

آب و سازه هیدرولیکی

1

هیدرولیک پیشرفته

مکانیک سیالات

2

طراحی هیدرولیکی سازه­ها

مقاومت مصالح1

3

سدهای بتنی

-

4

روش اجزا محدود

-

5

هیدرودینامیک

-

سازه های دریایی

1

مبانی هیدرولیک دریا

تحلیل سازه ها1

2

اصول طراحی سازه های دریایی

مقاومت مصالح1

3

سکوهای دریایی

-

4

روش اجزا محدود

-

5

ژئوتکنیک دریایی

-

گروه

ردیف

دروس تحصیلات تکمیلی

بسته دروس کارشناسی

راه و ترابری

1

طراحی روسازی بتنی

روسازی راه

2

تکنولوژی و مواد روسازی

راهسازی

3

مدیریت تعمیر و نگهداری راه

-

4

طرح هندسی راه پیشرفته

-

5

مهندسی ترافیک پیشرفته

-

گروه

ردیف

دروس تحصیلات تکمیلی

بسته دروس کارشناسی

1

توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست

مکانیک خاک

2

بازیافت و بازاستفاده پساب

مهندسی محیط زیست

3

ژئوتکنیک زیست محیطی

-

4

آب و فاضلاب پیشرفته

-

 

 

ترکیب مواد امتحانی برای آزمون کتبی هر دانشجو به قرار زیر می باشد:

             بسته دروس دوره کارشناسی  و دو درس از دروس تحصیلات تکمیلی

در مجموعه دروس انتخابی دانشجو از دروس تحصیلات تکمیلی ، حداکثر یک درس می تواند از جانب استاد راهنمای وی طرح سوال گردد.

کلید واژه ها: سازه تحلیل سازه سازه ها1 سازه ها1 2 دروس بسته دروس ردیف دروس تکمیلی بسته دروس تحصیلات تکمیلی بسته دروس


نظر شما :