مطالب مرتبط با کلید واژه

جدولتعرفه خدمات آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی عمران

نرخ آزاد کلیه خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی عمران به شرح جدول زیر می‌باشد. جدول نرخ آزاد کلیه خدمات آزمایشگاه‌ها    آزمایشگاه  شرح فعالیت  واحد  بهای واحد (ریال)  توضیحات  ژئوتکنیک  هیدرومتری  آزمایش  2,135,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30106  ژئوتکنیک  هیدرومتری مضاعف  آزمایش  3,457,000  شماره فعالیت در فهرست بها = 30107  ژئوتکنیک  دانه بندی تا الک نمره 4  نمونه  1,370,000  شماره ...