مطالب مرتبط با کلید واژه

فتوگرامتری


آزمایشگاه‌های ژف‌سنج

آزمایشگاه ژف ­سنج شامل چهار آزمایشگاه ژئودزی، فتوگرامتری، سنجش ­از دور (RS) و جی ­آی ­اس (GIS) است و نام آن سر نام (Acronym) از اسامی هر یک از آزمایشگاه‌های فوق است، درعین‌حال ترکیب دو کلمه ژف و سنجش می­تواند ...

آزمایشگاه فتوگرامتری

آزمایشگاه فتوگرامتری

این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های مختلفی مانند استریوسکپ­های جیبی و آینه­ای، دستگاه‌های تبدیل مکانیکی، دستگاه‌های تبدیل تحلیلی و دستگاه‌های تبدیل رقومی فتوگرامتری است که در درس‌های مختلفی مانند مبانی فتوگرامتری، فتوگرامتری تحلیلی، فتوگرامتری کاربردی، فتوگرامتری بردکوتاه، پهپاد فتوگرامتری و پویشگرهای لیزری ...