دروس ارائه شده دانشکده مهندسی عمران برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید (ورودی ۱۴۰۱)

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۶ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۱۰۶۲
دروس ارائه شده دانشکده مهندسی عمران برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید (ورودی ۱۴۰۱)

توجه ۱- در سامانه گلستان (گزارش ۱۱۰) اطلاعات کاملی در مورد دروس ارائه‌شده، ساعت و زمان ارائه کلاس و همچنین زمان امتحان به همراه توضیحاتی در مورد شرایط اخذ درس ارائه شده است. توصیه می‌شود حتما آن قسمت را مطالعه نمایید.

توجه ۲ - حداقل واحد مجاز برای دانشجویان 8 واحد  است.


رشته مهندسی عمران - سازه

دروس اجبــاری: اجزا محدود، ریاضیات عالی مهندسی یا تحلیل غیرارتجاعی سازه (یکی از دو درس اجباری، اخذ هر دو بلامانع)، تئوری الاستیسیته

دروس اختیاری: مطابق سرفصل و دروس ارائه شده در سامانه گلستان

 رشته مهندسی عمران - مهندسی زلزله

دروس اجبــاری: دینامیک سازه ها، دینامیک خاک، طراحی لرزه ای سازه های فولادی، لرزه شناسی و مهندسی زلزله

رشته مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی

دروس اجبــاری: طراحی سازه های هیدرولیکی، سدهای بتنی، روش اجزاء محدود

دروس اختیاری: ریاضیات عالی مهندسی

رشته مهندسی عمران - سازه‌های دریایی

دروس اجبــاری: مبانی هیدرولیک دریا، اصول طراحی سازه های دریایی، روش اجزای محدود،

دروس اختیاری/اجباری: محیط زیست دریایی، ژئوتکنیک دریایی

رشته مهندسی عمران - راه و ترابری

دروس اجبــاری: تکنولوژی و مواد روسازی، طرح هندسی راه پیشرفته، تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، مهندسی ترافیک پیشرفته یا مدیریت تعمیر و نگهداری راه (یکی از دو درس اجباری، اخذ هر دو بلامانع)

رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دروس اجبــاری: مکانیک خاک پیشرفته، مهندسی پی پیشرفته، دینامیک خاک، مکانیک محیط‌های پیوسته یا اجزای محدود یا ریاضیات عالی مهندسی (یکی از سه درس اجباری، اخذ هر سه بلامانع)

دروس اختیاری: ژئوتکنیک لرزه ای،  مدلسازی رفتار خاک

رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دروس اجبــاری: اصول مهندسی آلودگی هوا، اصول مهندسی تصفیه فاضلاب، اصول مهندسی تصفیه آب، آزمایشگاه محیط زیست

دروس اختیاری: مهندسی محیط زیست دریایی

رشته مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

دروس اجبــاری: فتوگرامتری فضایی- رادارگرامتری

دروس اختیاری: ماشین بینایی - پردازش و مدلسازی ابرنقاط سه بعدی

رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی

دروس اجبــاری: سامانه اطلاعات مکانی پیشرفته- تحلیل مکانی پیشرفته در GIS -   سامانه اطلاعات مکانی تحت اینترنت و وب سرویس‌های مکانی- هوش محاسباتی در GIS

کلید واژه ها: دروس دروس اختیاری دروس اجبــاری دروس اختیاری اجباری مهندسی اصول مهندسی مهندسی عمران کارشناسی‌ارشد ارشد کارشناسی ارشد درس جدید واحد انتخاب واحد سازه زلزله سازه‌های هیدرولیکی سازه‌های دریایی راه و ترابری ژئوتکنیک محیط زیست فتوگرامتری سیستم اطلاعات مکانی


نظر شما :