جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه رساله و یا دفاع از موضوع رساله، نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

تعداد بازدید:۷۶۹
جدول زمانبندی دفاع  از پایان نامه رساله و یا دفاع از موضوع رساله، نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

بازه زمانی درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دفاع از پایان نامه (رساله) و یا دفاع از موضوع رساله در پیشخوان خدمت برای نیمسال دوم 401-400

فواصل زمانی مورد تایید جهت اعمال تاریخ دفاع توسط مدیران گروه ها در گردش کارهای مربوطه به شرح زیر اعلام می گردد:

مقطع تحصیلی

موضوع

حداقل فاصله زمانی

کارشناسی ارشد

فاصله تاریخ تایید مدیر گروه تا تاریخ دفاع نهائی

10 روز

دکتری تخصصی

فاصله تاریخ تایید مدیر گروه تا تاریخ دفاع نهائی

15 روز

دکتری تخصصی

فاصله تاریخ تایید مدیر گروه تا تاریخ دفاع proposal

15 روز

 همچنین جدول زمان بندی فرآیند دفاع دانشجویان در گردش­کار­های موجود به شرح زیر می باشد.

مقطع تحصیلی

موضوع در گردش کار

بازه زمانی برای نیمسال­های اول تحصیلی

کارشناسی ارشد

تاریخ درخواست دانشجو برای دفاع نهائی

از 13/ اسفند ماه/400 

تا 12/شهریور ماه / 401

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع نهائی

از  23 / اسفند ماه /400

تا 23 / شهریور ماه/401

دکتری تخصصی

تاریخ درخواست دانشجو برای دفاع نهائی
                             

از 13/ اسفند ماه /400

تا 12/ مرداد ماه/401      

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع نهائی
 

از 15 / فروردین ماه /401

تا 23 / شهریور ماه/401

دکتری تخصصی

proposal تاریخ درخواست دانشجو برای دفاع
                          

از 13 / اسفند ماه /400

تا 29 / مرداد ­ماه/401

دکتری تخصصی

Proposal تاریخ دفاع

از  23 / اسفند ماه/400

تا 23 / شهریور ماه/401

دکتری تخصصی

تاریخ درخواست تصویب موضوع رساله 

                        

از 13/اسفند ماه/400

تا 14/مرداد ماه/401

 

کلید واژه ها: تاریخ دفاع تحصیلات تکمیلی پایان نامه رساله کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد دکتری

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۱