مطالب مرتبط با کلید واژه

سنجش‌ازدور


آزمایشگاه‌های ژف‌سنج

آزمایشگاه ژف ­سنج شامل چهار آزمایشگاه ژئودزی، فتوگرامتری، سنجش ­از دور (RS) و جی ­آی ­اس (GIS) است و نام آن سر نام (Acronym) از اسامی هر یک از آزمایشگاه‌های فوق است، درعین‌حال ترکیب دو کلمه ژف و سنجش می­تواند ...

آزمایشگاه سنجش‌ازدور (RS)

آزمایشگاه سنجش‌ازدور (RS)

در این آزمایشگاه با وجود سیستم‌های مختلف مجهز به نرم‌افزارهای کاربردی همچون Erdas ،  ENVI، IDRISI، PCI Geomatica، PolSARPro و ... و گروه کارآمدی از اساتید، فارغ­التحصیلان و  دانشجویان در زمینه­ی پردازش تصاویر رقومی و طبقه‌بندی تصاویر ماهواره­ای، در حال آموزش ...