مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاع


تاریخ برگزاری آزمون جامع کتبی دکتری نیمسال اول ۴۰۱

به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری امتحان جامع کتبی دانشجویان دکتری در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه تعیین شده است و حداکثر زمان برای تحویل فرم های درخواست شرکت و تعیین دروس امتحان جامع به بخش تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران ۲۱ آبان ماه می باشد. همچنین پس از دریافت نتایج آزمون کتبی (حداکثر تا ۲ هفته پس از برگزاری امتحان کتبی) تاریخ آزمون شفاهی به اطلاع خواهدرسید.

ادامه مطلب