مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی


اطلاعیه دروس حذف شده کارشناسی

اطلاعیه دروس حذف شده کارشناسی

برخی از دروس کارشناسی معرفی شده برای انتخاب واحد در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حذف خواهد شد و بنابراین دانشجویانی که این دروس را انتخاب کرده اند، در فرصت حذف و اضافه و فرصت ترمیم نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب