تاریخ و زمان برگزاری آزمون جامع شفاهی نیمسال ۴۰۰۲

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۰ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۲۴۰
آزمون جامع شفاهی گروه سازه و زلزله روز شنبه ۴ تیر ساعت ۱۱ و آزمون جامع شفاهی گروه ژئوتکنیک روز چهارشنبه ۱ تیر ساعت ۱۰ در محل دفتر دانشکده مهندسی عمران برگزار می گردد.
تاریخ و زمان برگزاری آزمون جامع شفاهی نیمسال ۴۰۰۲

به اطلاع دانشجویان دکتری شرکت کننده در آزمون جامع  نیمسال 4002 که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نموده اند می رساند، آزمون جامع شفاهی گروه سازه و زلزله روز شنبه 401/4/4 ساعت 11 و آزمون جامع شفاهی گروه ژئوتکنیک روز چهارشنبه 401/4/1 ساعت ۱۰ به صورت حضوری در محل دفتر دانشکده مهندسی عمران  برگزار می گردد.

 

کلید واژه ها: دکتری دانشجویان دکتر آزمون جامع آزمون شفاهی آزمون گروه سازه و زلزله ژئوتکنیک گروه ژئوتکنیک سازه زلزله دانشکده


نظر شما :