دروس آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی ۹۹

۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۸ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۳۱۵
دروس آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی ۹۹
دروس آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی ۹۹

گروه

ردیف

دروس تحصیلات تکمیلی

بسته دروس کارشناسی

سازه

۱

دینامیک سازه­

تحلیل سازه ها۱

۲

تئوری الاستیسیته

مقاومت مصالح۱

۳

روش اجزا محدود

-

۴

تحلیل غیرارتجاعی سازه­

-

۵

ریاضیات عالی مهندسی

-

زلزله

۱

دینامیک سازه­

تحلیل سازه ها۱

۲

لرزه­شناسی و مهندسی زلزله

مقاومت مصالح

۳

دینامیک خاک

-

۴

طراحی لرزه­ای سازه­ها

-

۵

ریاضیات عالی مهندسی

-

آب و سازه هیدرولیکی

۱

هیدرولیک پیشرفته

مکانیک سیالات

۲

طراحی هیدرولیکی سازه­ها

مقاومت مصالح۱

۳

سدهای بتنی

-

۴

روش اجزا محدود

-

۵

هیدرودینامیک

-

سازه های دریایی

۱

مبانی هیدرولیک دریا

تحلیل سازه ها۱

۲

اصول طراحی سازه های دریایی

مقاومت مصالح

۳

سکوهای دریایی

-

۴

روش اجزا محدود

-

۵

ژئوتکنیک دریایی

-

 

گروه

ردیف

دروس تحصیلات تکمیلی

بسته دروس کارشناسی

 

راه و ترابری

۱

طراحی روسازی بتنی

روسازی راه

۲

تکنولوژی و مواد روسازی

راهسازی

۳

مدیریت تعمیر و نگهداری راه

-

۴

طرح هندسی راه پیشرفته

-

۵

مهندسی ترافیک پیشرفته

-

 

 

 

 

 

 

 
 
 

گروه

ردیف

دروس تحصیلات تکمیلی

بسته دروس کارشناسی

 

محیط زیست

۱

اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

مهندسی محیط زیست

۲

توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست

مکانیک خاک

۳

بازیافت و بازاستفاده پساب

-

۴

ژئوتکنیک زیست محیطی

-

۵

آب و فاضلاب پیشرفته

-

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه

ردیف

دروس تحصیلات تکمیلی

بسته دروس کارشناسی

ژئوتکنیک

۱

مکانیک خاک پیشرفته

مکانیک خاک

۲

دینامیک خاک

مهندسی پی

۳

مهندسی پی پیشرفته

-

۴

مکانیک محیط پیوسته

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·ترکیب مواد امتحانی برای آزمون کتبی هر دانشجو به قرار زیر می باشد:

             بسته دروس دوره کارشناسی  و دو درس از دروس تحصیلات تکمیلی

·در مجموعه دروس انتخابی دانشجو از دروس تحصیلات تکمیلی ، حداکثر یک درس می تواند از جانب استاد راهنمای وی طرح سوال گردد.


نظر شما :