حداکثر مهلت تحویل پروپوزال اصلاح شده دانشجویان کارشناسی ارشد گروه سازه و زلزله ورودی ۹۹

۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۴ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۴۴۸
مهلت تحویل پروپوزال اصلاح شده (پرینت شده و امضای راهنما و مشاور اخذ شده) به مدیر محترم گروه ۵/۸/۱۴۰۰ می‌باشد.
حداکثر مهلت تحویل پروپوزال اصلاح شده دانشجویان کارشناسی ارشد گروه سازه و زلزله ورودی ۹۹

به اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه سازه و زلزله ورودی ۹۹ که پروپوزال خود را در جلسه گروه ارائه داده اند، می رساند مهلت تحویل پروپوزال اصلاح شده (پرینت شده و امضای راهنما و مشاور اخذ شده) به مدیر محترم گروه 5/8/1400 می‌باشد. عواقب تحویل دیرهنگام و عدم تصویب پروپوزال دانشجو به عهده خود دانشجو می باشد.


نظر شما :