دروس ارائه شده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد در دانشکده مهندسی عمران در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۷ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۱۰۶۵
دروس ارائه شده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد در دانشکده مهندسی عمران در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
دروس ارائه شده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد در دانشکده مهندسی عمران در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه ۱ - کلیه دروس ارائه شده ۳ واحدی می‌باشند.

توجه ۲- در سامانه گلستان (گزارش ۱۱۰) اطلاعات کاملی در مورد دروس ارائه‌شده، ساعت و زمان ارائه کلاس و همچنین زمان امتحان به همراه توضیحاتی در مورد شرایط اخذ درس ارائه شده است. توصیه می‌شود حتما آن قسمت را مطالعه نمایید.

توجه 3 - دانشجویان مجاز به انتخاب 3 یا 4 درس می باشند. (حداقل واحد مجاز برای دانشجویان 8 واحد  است.)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشته مهندسی عمران - سازه

دروس اجبــاری: اجزا محدود، ریاضیات عالی مهندسی، تئوری الاستیسیته

دروس اختیاری: مطابق سرفصل و دروس ارائه شده در سامانه گلستان

 

 رشته مهندسی عمران - مهندسی زلزله

دروس اجبــاری: دینامیک سازه ها، دینامیک خاک، طراحی لرزه ای سازه ها، لرزه شناسی و مهندسی زلزله
دروس اختیاری:  -

رشته مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی

دروس اجبــاری: طراحی سازه های هیدرولیکی، سدهای بتنی، روش اجزاء محدود

دروس اختیاری: ریاضیات عالی مهندسی

 

رشته مهندسی عمران - سازه‌های دریایی

دروس اجبــاری: مبانی هیدرولیک دریا، اصول طراحی سازه های دریایی، روش اجزای محدود،

دروس اختیاری/اجباری: محیط زیست دریایی، ژئوتکنیک دریایی

 

رشته مهندسی عمران - راه و ترابری

دروس اجبــاری: تکنولوژی و مواد روسازی، طرح هندسی راه پیشرفته، تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

دروس اختیاری/اجباری: مهندسی ترافیک پیشرفته

دروس اختیاری: -

 

رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دروس اجبــاری: مکانیک خاک پیشرفته، مهندسی پی پیشرفته، دینامیک خاک (۹ واحد)

دروس اختیاری/اجباری: مکانیک محیط‌های پیوسته، سدهای خاکی، اجزاء محدود (۹ واحد)

 

رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دروس اجبــاری: اصول مهندسی آلودگی هوا، اصول مهندسی و مدیریت پسماند، اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

دروس اختیاری: مهندسی محیط زیست دریایی

 

رشته مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

دروس اجبــاری: فتوگرامتری فضایی- رادارگرامتری

دروس اختیاری: ماشین بینایی (مختص دانشجویان ورودی ۴۰۰) - منطق فازی و شبکه های عصبی در فتوگرامتری و سنجش از دور (مختص دانشجویان ورودی ۴۰۰) - تشخیص تغییرات و بروزرسانی نقشه در فتوگرامتری و سنجش از دور (مختص دانشجویان ورودی ۹۹)

 

رشته مهندسی نقشه‌برداری  سیستم اطلاعات مکانی

دروس اجبــاری: سامانه اطلاعات مکانی پیشرفته- تحلیل مکانی پیشرفته در GIS -   سامانه اطلاعات مکانی تحت اینترنت و وب سرویس‌های مکانی- هوش محاسباتی در GIS

دروس اختیاری: -


نظر شما :