جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه رساله و یا دفاع از موضوع رساله، نیمسال اول ۴۰۲-۴۰۱

تعداد بازدید:۱۰۸۰۰
جدول زمانبندی دفاع از پایان نامه رساله و یا دفاع از موضوع رساله، نیمسال اول ۴۰۲-۴۰۱

بازه زمانی درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دفاع از پایان نامه (رساله) و یا دفاع از موضوع رساله در پیشخوان خدمت برای نیمسال اول 402-401

فواصل زمانی مورد تایید جهت اعمال تاریخ دفاع توسط مدیران گروه ها در گردش کارهای مربوطه به شرح زیر اعلام می گردد:

مقطع تحصیلی

موضوع

حداقل فاصله زمانی

کارشناسی ارشد

فاصله تاریخ تایید مدیر گروه تا تاریخ دفاع نهائی

10 روز

دکتری تخصصی

فاصله تاریخ تایید مدیر گروه تا تاریخ دفاع نهائی

15 روز

دکتری تخصصی

فاصله تاریخ تایید مدیر گروه تا تاریخ دفاع proposal

15 روز

 


همچنین جدول زمان بندی فرآیند دفاع دانشجویان در گردش­کار­های موجود به شرح زیر می باشد.

مقطع تحصیلی

موضوع در گردش کار

بازه زمانی برای نیمسال­های اول تحصیلی

کارشناسی ارشد

تاریخ درخواست دانشجو برای دفاع نهائی

از 1/ مهر ماه/1401 

تا 28/دی ماه / 1401

کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع نهائی

از  6 / مهرماه ماه /1401

تا 12 / بهمن ماه/1401

کارشناسی ارشد

تاریخ درخواست تصویب موضوع سمینار تخصصی

از1/مهرماه/1401

تا 24/آذرماه/1401

دکتری تخصصی

تاریخ درخواست دانشجو برای دفاع نهائی                        

از 1/ مهر ماه/1401 

تا 24/ آذر ماه/1401      

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع نهائی
 

از  30 / مهرماه /1401

تا 12 / بهمن ماه/1401

دکتری تخصصی

تاریخ درخواست دانشجو برای دفاع پروپوزال

از 1/ مهر ماه/1401 

تا 22 / دی ­ماه/1401

دکتری تخصصی

تاریخ دفاع پروپوزال

از  25 / مهرماه /1401

تا 12 / بهمن ماه/1401

دکتری تخصصی

تاریخ درخواست تصویب موضوع رساله 

از 22/ شهریور ماه/1401

تا 15 / دی ­ماه/1401

کلید واژه ها: تاریخ دفاع تحصیلات تکمیلی پایان نامه رساله کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد دکتری

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۱