چهارشنبه 1 فروردین 1397 - Wednesday, March 21, 2018
خبر خوان دانشكده مهندسی عمران
Skip Navigation Linksخانه >> آزمایشگاه های دانشکده >> آزمایشگاه مصالح ساختمانی
تاریخ بروز رسانی: 23:4:24 1394/3/19 آزمایشگاه مصالح ساختمانی
مواد و مصالح مصرفی در سازه های تجاری، مسکونی، صنعتی، راه و پل، سازه های دریایی بطور کلی در تمام سازه ها از سه جنبه اهمیت فوق العاده دارد،  مقاومت ، زیبایی و دیگری اقتصاد می باشد. اساس محاسبات و طراحی اعضای سازه ای مستقیماً به شناخت مصالح ارتباط دارد. شناخت خصوصیات مصالح وقتی مقدور میگردد که روی آنها آزمایش مورد نیاز صورت گیرد. در رشته مهندسی عمران اولین آزمایشگاهی که دانشجویان در آن ورود پیدا می کنند. آزمایشگاه مصالح ساختمان است . لذا برای آشنایی با پرسنل آزمایشگاهی، دستگاه ها، مصالح  موجود و آزمایشاتی که در طول ترم صورت می گیرد جهت آگاهی دانش پژوهان علاقمند بشرح زیر می باشد.
در این آزمايشگاه امکانات و دستگاه‌های لازم برای انجام آزمایش‌های زیر وجود دارد:
1.    آزمایش تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی، آجر، گچ و سیمان
2.    آزمایش
تعیین مقاومت سایشی، مقاومت فشاری و مقاومت ضربه ای سنگدانه ها
3.    آزمایش
تعیین درصد جذب آب آجر و سنگ
4.    آزمایش
تعیین زمان آغاز و پایان گیرش گچ
5.    آزمایش تعیین درصد هوای داخل نرم دانه ها
6.    آزمایش تعیین درجه نرمی، درجه نفوذ و درجه اشتعال قیر
7.    آزمایش مارشال
8.    آزمایش تعیین مقاومت کششی، برشی و خمشی مصالح فولادی

                               
   دستگاه یونیورسال تست                          دستگاه ویدمتر (هواسنج)                           دستگاه تعیین سایش
رفتن به بالای صفحه