چهارشنبه 1 فروردین 1397 - Wednesday, March 21, 2018
خبر خوان دانشكده مهندسی عمران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید مدعو >> اساتید بازنشسته
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   گروه آموزشی
اساتید و گروه هیئت علمی
خاک و پی
هیچ استادی ثبت نشده است.
راه و ترابري
 
مهندس سيد ابراهيم
هندي نژاد
s.e.hendinejad[at]nit...
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/s.a.hendinejad/home.aspx
  
سازه، زلزله و سازههای هیدرولیکی
 
دکتر يدالله
باطبي مطلق
y.batebi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/y.batebi/home.aspx
 
دکتر مرتضي
حسينعلي بيگي
m.beygi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/m.h.a.beygi/home.aspx
 
دکتر جواد
جلالي مسلم
javad.jalali[at]nit.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/j.jalali/home.aspx
 
مهندس مرتضي
اسكندري نداف
m.eskandari[at]nit.ac...
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/m.eskandari/home.aspx
 
دکتر سيد باقر
حسينيان
s.b.hosseinian[at]nit...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/s.b.hosseinian/home.aspx
 
مهندس عباس
روشني
a.roshani[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/a.roshani/home.aspx
 
دکتر جواد
برنجيان
berenjian[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/j.berenjian/home.aspx
  
محیط زیست
 
دکتر علي
مهدوي تلارپشتي
a.mahdvi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/a.mahdvi/home.aspx
  
نقشه برداری و معماري
 
مهندس بهمن
رياضي
b.riyazi[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://civil.nit.ac.ir/ms/b.riyazi/home.aspx
  
رفتن به بالای صفحه