دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 - Monday, April 23, 2018
خبر خوان دانشكده مهندسی عمران
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> دریافت فرمهای مورد نیاز
دریافت فرمـهای دانشکده
1 - لینک فرمهای مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 نوع فرم دانشجویی

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی جهت دریافت فرمهای مورد نیاز خود به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://edu.nit.ac.ir/postgraduate/forms.php


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:21:16 12/10/1394
 
2 - فرم انجام کارآموزی

 نوع فرم دانشجویی

فرم انحام کارآموزی

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 19:16:56 6/3/1394
 
3 - فرم تعين استاد راهنماي دانشجويان تحصيلات تكميلي

 نوع فرم دانشجویی

مراحل  تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد:

دانشجو حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی، می باید با تایید گروه آموزشی برای ورودیهای مهر ماه، حداکثر تا اردیبهشت ماه- استاد(اساتید) راهنمای خود را انتخاب نماید.

1-تکمیل فرم "تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد"(فرم در اين صفحه موجود می باشد) توسط دانشجو و سپس تایید آن توسط استاد راهنما و تحویل آن به مدیر گروه آموزشی جهت تصویب در گروه آموزشی.

2-پس از تایید در گروه آموزشی، استاد راهنمای دانشجو قطعی می گردد.

 

مراحل  تعیین استاد راهنمای رساله دکتری:

دانشجو حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی، می باید با تایید گروه آموزشی، استاد(اساتید) راهنمای خود را انتخاب نماید.

1-تکمیل فرم "تعیین استاد راهنمای رساله دکتری"(فرم در اين صفحه  موجود می باشد) توسط دانشجو و سپس تایید آن توسط استاد راهنما و تحویل آن به مدیر گروه آموزشی جهت تصویب در گروه آموزشی.

2-پس از تایید در گروه آموزشی، استاد راهنمای دانشجو قطعی می گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 15:25:23 5/12/1393
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه‌ای: 1
رفتن به بالای صفحه