دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 - Monday, April 23, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 0:11:26 20/3/1394

Yadollah Batebi-Motlagh

دکتر يدالله باطبي مطلق
y.batebi[at]nit.ac.ir

استادیار

سوابق تحصيلي:

- ليسانس مهندسي عمران سازه از دانشگاه

( university of missonury colomba )  UMC    

- فوق ليسانس مهندسي عمران سازه از دانشگاه

( university of missonury colomba ) UMC

- دكتراي سازه از دانشگاه تهران

 

موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه:

- رفتارسازه‌ها در مقابل زلزله

- مقاوم سازي ساختمانها ي باستاني و قديمي به كمك پليمرها

- بررسي مقاومت مصالح ساختماني

- خواص مصالح ساختمان

- اجراي ساختمانهاي چوبي

-طراحی بتن پیشرفته

- بهینه سازی سازه ها

- تحلیل سازه های پیشرفته

 

 
رفتن به بالای صفحه