سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 - Tuesday, April 24, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 13:51:44 7/2/1394

عيسي شوش پاشا

دکتر عيسي شوش پاشا
shooshpasha[at]nit.ac.ir
Website:  http://civil.nit.ac.ir/shooshpasha

دانشیار

Dr. Issa Shooshpasha

 Associate Professor

Faculty of Civil Engineering  

Noushirvani University of Technology

Babol Iran

 Scientific Degrees     

  • B.Sc. Tabriz University. Tabriz, Iran, 1987
  • M.Sc. McGill University, Montreal, Canada, 1993
  • Ph.D. McGill University, Montreal, Canada, 1996

    

 
رفتن به بالای صفحه