سه شنبه 2 آبان 1396 - Tuesday, October 24, 2017
تاریخ آخرین بروز رسانی: 12:54:12 7/12/1391

سيد احمد انوري

مهندس سيد احمد انوري
s.a.anvari[at]nit.ac.ir

مربی

(دکترا شهرسازی-دانشگاه علم وصنعت ایران(در حال تحصیل *

کارشناسی ارشدمهندسی شهرسازی- دانشگاه علم وصنعت ایران*

کارشناسی مهندسی عمران- نقشه برداری-دانشگاه اصفهان*

 
رفتن به بالای صفحه