دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 - Monday, April 23, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 14:49:58 22/6/1394

محمد رضا داودي

دکتر محمد رضا داودي
davoodi[at]nit.ac.ir

دانشیار

سوابق تحصيلي:

- ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه فردوسي مشهد
- فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي از دانشگاه تهران
- دكتري سازه هاي فضائي از دانشگاه ساري انگلستان


موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه:
- سازه هاي فضاكار-اتصالات نيمه صلب سازه هاي فلزي
- رفتار ديناميكي سازه هاي فلزي وبتني- تكنولوژي بتن

- پایش سلامت در سازه ها - تعیین مشخصات سیستم های سازه ای

- تشخیص آسیب

 
رفتن به بالای صفحه