دوشنبه 2 بهمن 1396 - Monday, January 22, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 19:28:27 28/7/1389

هادي نظرپور

دکتر هادي نظرپور
h.nazarpour[at]nit.ac.ir

استادیار

سوابق تحصيلي:

- كارشناسي مهندسي راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تبريز

- كارشناسي ارشد مهندسي سازه از دانشگاه تربيت مدرس تهران

- دكتراي مهندسي عمران (سازه) از دانشگاه منچستر. يوميست انگلستان

 

 
رفتن به بالای صفحه