دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 - Monday, April 23, 2018
تاریخ آخرین بروز رسانی: 22:39:34 13/11/1396

Dr. Hamed Hamidi

دکتر حامد حمیدی
h.hamidi[at]nit.ac.ir
Website:  http://civil.nit.ac.ir/ms/h.hamidi/home.aspx

استادیار

Assistant Professor


 

Qualifications:


  • B.Sc., Civil Engineering, University of Mazandaran. (03)
  • M.Sc., Civil Engineering (Earthquake Eng.), Iran University of Science & Technology, IUST. (07)
  • Ph.D., Civil Engineering (Earthquake Eng.), Iran University of Science & Technology, IUST. (14)
  • Visiting Researcher, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland. (12)Tel: +98-11-32332071 int 1525

Fax: +98-11-32331707


English Website:

http://en.nit.ac.ir/view_resume.aspx?id=h.hamidi

 
رفتن به بالای صفحه