سه شنبه 2 آبان 1396 - Tuesday, October 24, 2017
تاریخ آخرین بروز رسانی: 15:5:7 21/8/1392

Yasser Ebrahimian Ghajary

مهندس یاسر ابراهیمیان قاجاری
y.ebrahimian[at]nit.ac.ir
Website:  http://civil.nit.ac.ir/ms/ebrahimian/home.aspx

مربی

 سوابق تحصيلي:

·        دانشجوي دكتري مهندسي عمران- نقشه برداري گرايش GIS، دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهران

·        كارشناسي ارشد مهندسي عمران- نقشه برداري گرايشGIS، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، 1386

·        كارشناسي مهندسي عمران-نقشه برداري، دانشگاه تبريز،1384

 
رفتن به بالای صفحه